Appropriation, 2018

A duo-show with works by:
Christian Vind & Lasse Krog Møller
Exhibitions space: Ringsted Galleriet

Curatorial:
Morten K JacobsenRingsted Galleriet slutter efterårssæsonen af med udstillingen Appropriation af Christian Vind og Lasse Krogh Møller der med fornemmelser for tilfældighedens poesi præsenterer en række værker, der lavmælt og smukt – og med en vis humor – viser vores kulturhistorie; fra Stom Ps avistegninger til Pradas take-over i det gamle rom.

Udstillingstitel Appropriation henviser til et kunstbegreb der igen henviser til kunsthandling, hvor man ’låner’/ bruger allerede eksisterende materiale og gør det til ’sit’.

Udstillingen Appropriation er symptomatisk for Vinds og Møllers værkpraksis, hvor selve registrering, indsamling og sammenstillingen bliver et æstetisk anliggende. Udover en arkivarisk tilgang, arbejder de begge serielt og uden en tydelige kunstnersignatur. Igennem en idiosynkratiske til tider langsommelig registrering, udbygger de den lille observation og gør den til et arkiv over vores kultur og vores adfærd. Udstillingen er enkel og klassisk i sin opsætning og i sit udtryk.

Lasse Krogh Møllers værkbidrag er en række indrammede sort/hvide fotografiske registreringer af et Europa og et Danmark under forandring. Fotografierne er iflg. Møller gengivelser af en række forsvindende, udviskede og forvitrede facadetekster, registreret fotografisk under rejser til forskellige byer. Med det rette blik eller rette lysindfald, træder disse mere eller mindre læselige tekstbilleder frem som pludseligt opståede skygger af fortiden. Teksterne står som reminiscenser af opløste udsagn, der giver den forbipasserende uindfriet løfter om charcuteri, blomster, brød, kolonialvarer og tobak. Møllers registrering af forfald kan sammenlignes med inskriptioner, tegn på nu forsvundne kulturer; romerrigets steninskriptioner, der stadigt findes i Roms bybillede, eller de nordiske runestensinskriptioner og helleristninger. Møller sætter sine sort/hvide nøgterne registreringer i relation til eksempelvis Asger Jorn og Gérard Franceschis affotograferinger og registreringer af nordens folkekunst.

Christian Vind ser også Jorn i sin tilegnelse af Storm Ps avistegninger. Baggrunden for værkerne har Vind beskrevet således: ”For et år siden, måske to sad jeg en dag mere eller mindre tilfældigt med et paperback-udvalg af Storm Petersens avistegninger fra 1940’erne, de såkaldte fluer, vist oprindeligt bragt i Berlingske Aftenavis. Jeg så på penselkonturernes nærmest arabeske karakter og skraveringernes net og sammenlignede dem i tanken med Asger Jorns tegninger fra de samme år. Uden at tænke for meget over det, i hvert fald via tankeprocesser, som er svære at forklare, sprættede jeg pludselig bogen op, og klippede derpå teksten fra tegningerne med en stor saks. Det føltes godt! Sad nogen tid og betragtede den forhenværende bog som nu lå og flød på arbejdsbordet. Ved at hjælpe tegningerne af med teksten, havde jeg ret ubevidst skabt en serie decollager og videre kom jeg ikke den dag. En aften nogle uger senere fandt jeg igen Storms ordløse tegninger, som nu lå i en plastiklomme blandt en stak andre ufærdige og forliste papirer under arbejdsbordet. Som jeg betragtede de stumme figurer, begyndte de igen at tale.”

Med udstillingsprogrammet de-co-lage! der tog afsæt sidste år, kigger vi på kunstens tilpasningsevne (eller mangel på samme), fra at være et marginaliseret rum forbeholdt de få, til at være et prestigiøst rum hvor kunstneren kan agere magtfuldt. Med dette program ønsker at vi indfange det enorme spænd, der er i kunstrummet. Fra det lille formelle nørderi, det politiske, til spektakulære magtdemonstrationer. Appropriation er den ninende af tolv udstillinger i udstillingsprogrammet.

Press (in danish)

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_bw_photo_Morten_K_Jacobsen.jpg

Appropriation, 2018
Lasse Krog Møller / Christian Vind
Exhibition space: Ringsted Galleriet
Curator: Morten K Jacobsen

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 1.jpg

Appropriation, 2018
Lasse Krog Møller / Christian Vind
Exhibition space: Ringsted Galleriet
Curator: Morten K Jacobsen

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 2.jpg

Appropriation, 2018
Lasse Krog Møller / Christian Vind
Exhibition space: Ringsted Galleriet
Curator: Morten K Jacobsen

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 9.jpg

En uge med storm (a week with Storm), 2017
Print on canvas
Christian Vind

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 6.jpg

En uge med storm (a week with Storm), 2017
Print on canvas
Christian Vind

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 10.jpg

En uge med storm (a week with Storm), 2017
Print on canvas
Christian Vind

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 5.jpg

En uge med storm (a week with Storm), 2017
Print on canvas
Christian Vind

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 4.jpg

Disparition el. försvinna (detail), 2014-18
Photo framed
Lasse Krog Møller

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 8.jpg

Disparition el. försvinna (detail), 2014-18
Photo, framed
Lasse Krog Møller

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 7.jpg

Disparition el. försvinna (detail), 2014-18
Photo, framed
Lasse Krog Møller

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 3.jpg

Disparition el. försvinna, 2014-18
Photo, framed
Lasse Krog Møller

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-228_Appropriation_2018_photo_Morten_K_Jacobsen 12.jpg

Appropriation, 2018
Lasse Krog Møller / Christian Vind
Exhibition space: Ringsted Galleriet
Curator: Morten K Jacobsen

 
""