U.T., 2017
A group show with:
Rikke Benborg / Vibeke Tandberg / Nina Beier / Hannah Heilmann

Curated by Agnete Bertram / Morten K Jacobsen


Ringsted galleriet indleder sidste runde af det to årige udstillingsprogram med at udfordre Albert Mertz påstand om at kategoriseringen kunst er en reduktion af æstetikken. U.T. er en ’konceptuel udstilling’, der udspringer og er i sammenklang med den æstetiske sansning. Kendetegnende for disse 4 idébaserede billedkunstnere er, at værkerne er blevet til ud fra en æstetisk opmærksomhed. Med Benborg / Tandberg / Beier / Heilmann, er oprindelighed og originalitet i klassisk forstand i opbrud. Referencer er der, men de er både idiosynkratiske, mere klassisk kunsthistoriske, sproglige eller materialerefererende.

De fire kunstneres værker udspringer af pludselige indskydelser, idiosynkratiske associationer og kølig tegnanalyse. Værkerne er kastesløse uden hang til trygge kategoriseringer, her hoppes fra tue til tue uden at skue til kunstnersignatur eller personlig kunstnerhistorik. Der bygges ikke videre, men rives ned og genstartes. U.T. præsenterer postfaktuelle værker, hvis definitionsudfald ikke er givet eller forventet. De vil sanses, diskuteres og bestrides.

Vibeke Tandberg (NO), bruger kunsthistorien idiosynkratisk og performativt – særligt den modernistiske tilgang som motor for det kunstneriske projekt. Old Man going up and down a staircase (2003) dekonstruerer med humor det ikonografiske motiv: Nude Descending a Staircase fra 1912 af Marcel Duchamp, der siden er blevet bearbejdet og forankret i kunsthistorien af Gerhard Richter mfl..

Nina Beier har en praksis med stor spændvidde, der balancerer mellem det undseelige og sensationelle. Den rummer både de klassiske former med det bearbejdede materiale som indskriver sig i et mere typisk formsprog, og så er der de mere ’undseelige’ værker, der kun kan ’opleves’ når der bliver stillet spørgsmålstegn ved alt. Værker hvor Beier dekonstruerer og transformerer det glemte og oversete, til pryds- og fetishobjekt.

Hannah Heilmann, kører også sit eget snørklede program, nogle af de kunstneriske undersøgelser tæller bl.a. monster-sex, hormoner og P-piller, iblandet skrøbelig tysk korsang. Materialerne der bruges er bl.a. feromoner, sæbe, og egen garderobe. Værkerne udspringer som oftest fra en velresearchet aparte virkelighed, som æstetiseres igennem et idiosynkratisk rationale.

Rikke Benborg, arbejder installatorisk med videomediet, der herigennem behandler overgange og transformationer i et surreelt univers, hvor Bauhaus-inspirerede kostumer indgår i en transformering af krop til objekt. Senest har Benborg arbejdet med performativt hysteri. I Benborgs værker bølges der mellem en overdådig, dekadent æstetik og et udefinerbart dystert indhold.

U.T. er uden titel uden definition, uden egentlig tematisk styring, det som binder det sammen er den kunstneriske tilgang. Med U.T vises værker der er formet af tilfældighed, af kontrol, af det upersonlige, af sex, af begær. Det er kunst hvis indhold er dets associationer, det er antydninger og upfront!

U.T. er en del af Ringsted galleriets to-årige udstillingsprogram hvis ambition, er at forholde udstillere og publikum til den problematik, at værkerne altid indskriver sig i en referenceramme hos både kunstner og publikum, og at disse forestillinger også former oplevelsen. Med udstillingsprogrammet ønsker vi, dels at fremhæve kontekstens betydning for perceptionen, dels at tydeliggøre værkets formelle egenskaber

Vi håber at se jer til åbning med artist talk og et lille glas!

Press PDF (danish)

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__6A.jpg

U.T.
Vibeke Tandberg / Hannah Heilmann / Nina Beier / Rikke Benborg
curated by:
Agnete Bertram / Morten K Jacobsen

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__13 copy.jpg

Wedge, 2017
Wedge shoe /door
Nina Beier

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T_35 copy.jpg

Wedge, 2017
Wedge shoe /door
Nina Beier

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__36 copy.jpg

Wedge, 2017
Wedge shoe / door
Nina Beier

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__2 copy.jpg

U.T., installationsview 2017

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__4 copy.jpg

U.T. (I), 2017
HD video
duration 3.11 min
Black / White projetion with sound
Projector / foamcore / cardboard / veneer
Rikke Benborg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__23 copy.jpg

U.T. (I), 2017
HD video
duration 3.11 min
Black / White projetion with sound
Projector / foamcore / cardboard / veneer
Rikke Benborg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__9 copy.jpg

Estrous.Life (detail), 2015
Soap / contraceptive pills / herbs / organic oil / packagings leftovers / synthetics pheromones / french perfumes / banner / website: Estrous.life
Hannah Heilmann

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__3 copy.jpg

U.T., installationsview 2017

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__5 copy.jpg

Old Man 2015, scan #1–14, 2015
Vibeke Tandberg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__1 copy.jpg

Old Man 2015, scan #1, 2015
Colour archival pigment print on Canson Baryta paper
Vibeke Tandberg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__26 copy.jpg

Old Man 2015, scan #12, 2015
Colour archival pigment print on Canson Baryta paper
Vibeke Tandberg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__25 copy.jpg

Old Man 2015, scan #13, 2015
Colour archival pigment print on Canson Baryta paper
Vibeke Tandberg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__24 copy.jpg

Old Man 2015, scan #14, 2015
Colour archival pigment print on Canson Baryta paper
Vibeke Tandberg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__6 copy.jpg

U.T., installationsview 2017

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__19 copy.jpg

Estrous.Life (detail), 2015
Soap / contraceptive pills / herbs / organic oil / packagings leftovers / synthetics pheromones / french perfumes / banner / website: Estrous.life
Hannah Heilmann

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__22 copy.jpg

Estrous.Life (detail), 2015
Soap / contraceptive pills / herbs / organic oil / packagings leftovers / synthetics pheromones / french perfumes / banner / website: Estrous.life
Hannah Heilmann

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__16 copy.jpg

Estrous.Life, 2015
Soap / contraceptive pills / herbs / organic oil / packagings leftovers / synthetics pheromones / french perfumes / banner / website: Estrous.life
Hannah Heilmann

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__11 copy.jpg

U.T., installationsview 2017

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__14 copy.jpg

U.T. (I), 2017
HD video
duration 3.11 min
Black / White projetion with sound
Projector / foamcore / cardboard / veneer
Rikke Benborg

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__10 copy.jpg

U.T., installationsview 2017

 
https://morten-jacobsen.info/files/gimgs/th-169_U_T__7 copy.jpg

U.T., installationsview 2017

 
""